NSpoor Zuid Limburg

Plaats hier je reactie op de presentaties van N-spoorverenigingen.
Deze presentaties kunt je lezen op de site van Freebit.nl.

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

6.7 Automatische Dienstregelingen

6.7.1 Inleiding
Om te komen tot een echt automatisch bedrijf is het noodzakelijk dat de dienstregeling zichzelf goed controleert, zodat aan het eind vaststaat dat alles netjes is afgelopen zodat er daarna weer een nieuwe kan worden opgestart. We beginnen met de afloop van een lopende dienstregeling.

6.7.2 Het einde van een Dienstregeling
1. Elke trein geeft aan het controlerende systeem door dat hij zijn rijopdracht heeft vervuld;
2. Zodra de laatste rijdende trein zich op zijn eindpunt heeft gemeld is de hele dienstregeling goed afgelopen;
3. Het systeem meldt dat op het scherm;
4. Als de volgende dienstregeling mag worden gestart, doet het systeem dat. Dit is afhankelijk van een conditie die ‘waar’ of ‘onwaar’ is en met de hand kan worden ingesteld. Als die onwaar is zal na de laatste dienstregeling geen trein meer gaan rijden.

6.7.3 Het begin van een dienstregeling
1. Alle controletellers worden geïnitialiseerd;
2. De dienstregelingsteller wordt opgehoogd, zodat je achteraf kunt zien hoeveel er hebben gereden;
3. Iedere trein die op een dienstregelingsblok staat krijgt een nieuwe rijopdracht toebedeeld;
4. het startsein van de kettingreactie wordt gegeven.

6.8 Technische Implementatie in MpC

6.8.1 Inleiding
De implementatie van het voorgaande is afhankelijk van de mogelijkheden van het gekozen systeem. Door ons wordt al sinds 1993 MpC (Gahler & Ringstmeier) gebruikt en dat biedt inmiddels alle mogelijkheden die we nodig hebben. Deze paragraaf gaat uit van voldoende MpC-kennis.

Voorwaarden voor een in MpC programmeerbare dienstregeling zijn:
1. De dienstregeling is gebaseerd op zich herhalende rijopdrachten per trein, d.w.z. in de dienstregelingstekening staat stap voor stap beschreven wanneer en waar iets moet gebeuren. In MpC heten de rijopdrachten Fahraufträge, die we in het vervolg aanduiden met de afkorting Fa. Daarin worden deze instructies heel precies overgenomen (zie 5.6.8);
2. Alle vertrekpunten in de DR zijn genummerd, beginnend bij 601 tot maximaal 750. Hiervoor worden de schakelaars 601 tot 750 gebruikt. Bij het begin van de DR staan alle deze schakelaars uit. In de dienstregelingstekening wordt het honderdtal weggelaten, dus zie je daar de nummers 1-100 en daarna weer 1-50.
3. Een trein die pas na signaal van een andere trein verder mag rijden, krijgt in zijn Fa op dat punt een zogenaamd 'LOS'-commando gevolgd door het betreffende volgnummer (hier natuurlijk wel 601-750). Pas als die schakelaar wordt aangezet wordt de trein weer 'los'gelaten. In MpC luidt het commando bijvoorbeeld 'Los.633'. Als zekerheidshalve nog andere treinen toestemming moeten geven, dan kunnen er meer condities volgen, bijvoorbeeld 'Los.634' en 'Los.635'. Pas als aan alle condities is voldaan, kan de trein zijn weg vervolgen.
4. In de Fa wordt ook aangegeven wanneer een andere trein verder mag. Dat gebeurt door de op het juiste moment een van de acties 601 tot 750 aan te roepen. Het MpC commando daarvoor is bijvoorbeeld ‘n633’. Dit commando zorgt ervoor dat schakelaar 633 wordt aangezet en daarmee dat de trein in het vorige commando verder kan rijden.
5. De plek in de Fa waarin een doorrijcommando wordt gegeven, maakt natuurlijk uit. Stel je hebt een kopstation, waar na binnenkomst van trein2, trein1 mag wegrijden. Als trein 2 dat commando al geeft terwijl hij nog op de wisselstraat is, zal trein 1 misschien al gaan oprijden tot het wissel. Je kunt beter dat commando pas geven als de trein helemaal in het blok gearriveerd is, want dat is de wisselstraat ook vrij.
6. Met de functietoets 'F5' kun je zien hoever de DR gevorderd is. Als de DR vastloopt, moet je vooral zoeken bij de laagste nog niet aan staande schakelaar: de trein die dat signaal had moeten geven is blijkbaar niet tot dat punt gevorderd!
7. Elke Fa eindigt met het commando waarmee de betreffende Fa 'klaar' wordt verklaard (er zijn 20 fa's, resp. n761-n780) en wordt
8. gevolgd door het commando 'LOS.0'. Omdat schakelaar 0 nooit aan staat, zal de trein pas verder kunnen rijden als hij een nieuwe Fa krijgt (bij de nieuwe DR dus).

Afbeelding
De uiteindelijke dienstregelingstekening, zoals die in Erica in 2018 heeft dienstgedaan
(na testen en na in het bedrijf aangebrachte kleine correcties)

6.9 Wat moet je doen om in MpC een werkende DR te krijgen?
6.9.1 Vooraf
Het probleem bij dit stuk documentatie is, dat bij de DR vrijwel alles tegelijk nodig is: basiskennis van MpC en ook de kennis van de zelf voorgeprogrammeerde acties, naast begrip van het baanontwerp en de getekende DR. Om te voorkomen dat we hier alles herhalen, wordt vooraf gesteld dat als je basiskennis over Acties, Rijopdrachten (Fa’s ) of MpC ontbeert, je naar de betreffende hoofdstukken moet gaan (zie hoofdstuk 5.6).

Er zijn heel veel voorgeprogrammeerde acties:
• De voorgeprogrammeerde acties houden rekening met maximaal 20 Fa's per DR. Als je daarvan maar 10 nodig hebt, moeten de overige 10 op 'kunstmatige' manier toch tot hun einde worden gebracht, om het systeem aan het einde te kunnen laten concluderen dat alle treinen op hun bestemming zijn aangekomen. Dat kan door die 10 aan het einde van een korte Fa beëindigd te verklaren.
• De controle van de voortgang van de dienstregeling wordt vastgelegd in de acties 601-750. De nummers 751-756 kunnen bovendien gebruikt worden voor speciale manoeuvres.
• In de acties 81-90 zijn 10 keer 2 regels beschikbaar om 20 Fa’s te koppelen aan treinen in de juiste blokken.

Treinen moeten bij het plaatsen op de baan direct de dummy-Rijopdracht ‘Fa99’krijgen om te voorkomen dat ze direct willekeurig gaan rijden, terwijl je nog bezig bent met andere treinen of terwijl je de DR opstart. Nadat bijvoorbeeld de DE1 op de baan is gezet met het commando 'F22.27' (DE1 in blok 27), wordt het commando fa99 gegeven. In fa99 staat voor alle blokken het onoplosbare probleem: namelijk 'LOS/0'. Dit is een conditie die nooit waar kan worden, zodat de trein zal blijven staan. Om verder te komen, zal de trein eerst een andere Fa moeten krijgen, bijvoorbeeld door het starten van de DR.
Onderstaand staan alleen de punten waarop je moet letten bij het werkend maken van een DR.

6.9.2 Alle Fa's inbrengen
De (maximaal dus 20) Fa's worden van beginblok tot eindblok ingebracht (zie voor alle details 5.6.8). De volgorde daarbij is:
1. Startblok gevolgd door ‘995’, ergens in het blok;
2. Rijrichting;
3. Vervolginstructies (zie 5.6.8.4);
4. Noemen van het eindblok (meestal gelijk aan het startblok);
5. Melding regulier einde Fa (actienummer 761-780, afhankelijk van welk Fa-nummer het betreft (fa1=n761, fa20=n780), gevolgd door 999 (=in stopstuk));
6. LOS/0. Dit is de slotconditie. Die mag nooit waar zijn, waardoor de trein definitief stil staat, tot hij een nieuwe Fa krijgt toegewezen.
Het startblok van een Fa is normaal gesproken gelijk aan het eindblok, behalve als verschillende Fa's elkaar in opeenvolgende DR's moeten afwisselen. Zo kun je bijvoorbeeld drie goederentreinen en twee IC's elkaar laten afwisselen, net als een aantal dieseltjes en elektrische boemeltreinen. Als vier diesels en drie GT's elkaar afwisselen, zal het dus 12 DR's duren voordat de treinenloop weer precies gelijk is.

6.9.3 Andere acties
In de Fa's moeten op de juiste punten ook andere acties worden geactiveerd (zie voor alle details 5.7), zoals:
1. Basculebrug (n582 (open), n587 (dicht))
2. Asymmetrische draaibrug (n593 (open), n594 (dicht))
3. Tijdacties (n860, n861, n862, n863, resp. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00)
4. Treinen in de DR laten wisselen (blok 53/54 n872-n874, blok 55/56 n875-n877, vrij: n878-n880)
5. Industrie-manoeuvre (blok 45 n865-n868)
6. Brandweerauto bij de kat op het stationsplein, de knipperlichten bij het station en de overwegen (LED's en relais)

6.9.4 Beveiliging Bruggen
In 2017 is de asymmetrische draaibrug in de baan gekomen. Door het lange testen zijn ook allerlei onvolkomenheden aan de beveiliging van de basculebrug aan het licht gekomen. Na de overigens zeer succesvolle première in Erica, werd de onderstaande, in principe volledig veilige, beveiliging ontwikkeld.
Uitgangspunt is dat de draaibrug niet mag opengaan zolang de treinen die als laatste over de brug gaan dat niet allebei hebben gemeld. Pas dan kan de brug open gaan. De beide eerste Fa’s die na de brugopening over de brug gaan, mogen dat pas doen als de fysieke schakelaar dat de brug dicht is dat ook meldt. Dat kan alleen als schakelaar 10 aan is.
Als de brug aan het begin van de DR open gaat, kan het allemaal een stuk korter. Dan hoef je alleen maar zeker te weten dat de brug dicht is en dat kan weer door in de eerste treinen die over de brug moeten de conditie ‘LOS.10’ toe te voegen. Dan is fysieke schakelaar 10 aan en dat kan alleen als de brug echt dicht is.

6.9.5 Problemen die zich kunnen voordoen
1. Een Fa kan te kort zijn. Dan moet er een vervolg komen. Vervolg-Fa's worden gemaakt door een nieuwe Fa te maken door het nummer van de eerste met 100 op te hogen. Als laatste actie in de oude Fa wordt die nieuwe Fa opgeroepen. Bijvoorbeeld: Vanuit Fa3 wordt 'g103' (=Ga naar Fa103 aangeroepen). Fa103 moet dan beginnen met het blok waarin de trein zich op dat moment in Fa3 bevindt, anders werkt het niet.
2. Bij Fa’s moet je er voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk door de keerlussen gaan, want dat kan de afwikkeling ophouden. Er kan in het algemeen immers maar 1 trein tegelijk door een DT. Treinen op ons enkelspoor hoeven nooit door een keerlus, tenzij ze zoveel mogelijk met de loc vooruit moeten blijven rijden.
3. Blokken met een kort stopstuk (bijvoorbeeld 48, 36) moeten zo worden bereden, dat de trein niet al keert en naar het einde van het blok rijdt, voordat hij weer echt weg mag rijden. Sommige treinen (Talent, Wadloper) hebben namelijk een minimale bezetmelding op het motordraaistel, vanwege rubberwielen. Als je ze op een bepaalde manier op de baan zet en niet keert door keerlussen, rijden ze niet per ongeluk half de wisselstraat op (Door wat soldeertin aan de binnenkant van de spoorstaaf kan de bezetmelding via de flens soms worden geactiveerd).

6.9.6 Fa's koppelen aan de juiste treinen
Bij het begin van de DR moeten de Fa's worden gekoppeld aan treinen in de juiste blokken. In de acties 81-90 zijn 10 keer 2 regels beschikbaar om de volgende commando's in te brengen:
1. Oproepen van de rijregelaar in dat blok (F.'nn', nn=bloknummer);
2. Ontkoppelen van de eventueel nog aanwezige Fa (fa0)1;
3. Koppelen van de juiste Fa (faX, X=Fa-nummer);

Als het bijvoorbeeld gaat om Fa17 in blok 19 wordt dat dus:
f.19,fa0,fa17
De 10 acties (n81-n90) moeten bij een nieuwe DR goed worden nagekeken om de niet-gebruikte oude commando's eventueel onschadelijk te maken. Om ook geen andere foutmeldingen te krijgen, kun je elke lege actie volstoppen met de informatie van een wel bestaande. Als je maar 5 treinen in je DR hebt, worden er immers anders 5 acties voor niets aangeroepen met een (overigens niet fatale) foutmelding tot gevolg. Dat kun je voorkomen door de laatste Fa-toewijzing in de 5 lege acties (n86-n90) te herhalen.
6.9.7 Startblokken
Aan het begin van de DR moet er minstens 1 trein zijn die zonder verdere voorwaarden mag vertrekken. Soms zijn het er (veel) meer die tegelijk van start mogen. Die kunnen allemaal worden opgegeven in actie 99 (en eventueel 100).
• Er moet hier minstens 1 trein worden 'los' gelaten, anders kan de ketting van de DR nooit starten.
• In actie 99 wordt 2 seconden gewacht voordat de tweede regel met de startcommando's wordt uitgevoerd (en evt. ook actie 100 wordt opgestart). Dit is veilig, omdat in de voorgaande seconden eerst alles wordt geïnitialiseerd. Als er een trein moet vertrekken, die bij het initialiseren (nog) geen Fa heeft gekregen, zal het zeker mis gaan, want de trein gaat dan 'wild' rondrijden. Twee wachtseconden zijn genoeg om dit timingsprobleem voor te zijn.
Bijvoorbeeld, als de twee eerste treinen mogen vertrekken: ‘n601’ en ‘n602’ invullen op regel 2 van actie 99.

6.9.7.1 Einde Fa = einde DR?
Iedere Fa meldt als laatste actieve actie, dat de betreffende Fa tot zijn geplande reguliere einde is gekomen. Dit is een actie in de serie n761-n780 (waarbij n761=fa1, resp. n780=fa20). Maar als er maar vier Fa's in de DR zitten, moeten de 16 overige toch ergens in een van die 4 fa’s als regulier beëindigd worden gemeld. Dat kan bijvoorbeeld door in de kortste Fa als allerlaatste acties niet alleen de eigen Fa 'af' te laten verklaren, maar bovendien alle 16 niet gebruikte Fa's.
• Dus n780/999 zal Fa20 'af' verklaren zo gauw het eindstoppunt is bereikt. Alle niet-gebruikte Fa's moeten net zo worden 'af'-gemeld. Het allerlaatste commando van elke Fa is:
• LOS/0. Schakelaar 0 kan nooit aan gaan, zodat de trein ook nooit ongecontroleerd verder zal kunnen rijden.
Zodra de laatste Fa aan zijn einde is gekomen, zal schakelaar 600 aan gaan (de acties n781-n799 regelen dat). Pas als deze schakelaar aan is, zijn alle Fa's netjes afgelopen (en daarmee de hele DR!) en zijn de startblokken dus weer bezet. Dan kan ook de volgende DR worden gestart, of zo nodig worden ingegrepen in de treinenloop of het programma.

6.9.8 Start van een DR
Een nieuwe DR kan vrij zeker worden opgestart als schakelaar 600 door het programma is aangezet. Dan weet je immers zeker dat de computer heeft vastgesteld dat alle Fa's zijn afgewerkt en alle startblokken weer bezet zijn. Maar: als je er daarna treinen af haalt of laat rijden, klopt het natuurlijk toch niet meer.
Het starten van een DR kan op twee manieren:
1. Door het aanzetten van schakelaar 599. MpC zal nu automatisch de volgende DR opstarten als schakelaar 600 aan staat, door actie 1 van start te laten gaan;
2. Door het zelf intikken van ‘n1’. In dat geval moet je wel zelf checken of alles wel goed staat. Dat moet je bij de allereerste DR trouwens altijd doen, zie hieronder.

6.9.9 Startcondities
Bij de eerste DR moet je alle startcondities vervullen:
1. De DR moet getest zijn;
2. Op ieder startblok moet echt een trein staan;
3. De rijregeling van elke trein moet een snelheid (ongelijk aan 0) hebben.
6.9.10 DR-teller (zie ook 5.7.21)
MpC hoogt na elke start van een DR (=aanroep van n1) zelf een teller op, zodat je achteraf kunt zien hoeveel DR's er gestart zijn. Aan het begin van de tentoonstelling zet je de schakelaars 900-930 met de hand op nul (er staan er maximaal 3 op aan). Iedere dag lees je even uit hoeveel er geweest zijn. Meestal hou ik handmatig van de eerste vijf DR's de tijdsduur bij. Na vijf DR's stabiliseert zich dit meestal op een tijd tussen tien minuten en een half uur. Tussentijds schrijf ik regelmatig op hoe laat het is als er weer een DR start.

6.9.11 Testen van de DR
De DR moet goed worden getest, zodat alles echt werkt zoals het hoort. Zie ook hoofdstuk 5.9.2.3.
Vooraf dus de acties n81-n90 netjes invullen, net als actie n99 (en/of n100). Ook moet je de startcondities vervullen. Dus overal moet een trein staan, onder de geëiste condities. Stel, alles lijkt goed gegaan te zijn (schakelaar 600 gaat bijvoorbeeld aan). Maar hoe weet je echt zeker dat de DR echt geen fouten meer bevat als je test met een normale T6 (=6 seconden) per blok?
Daarom moet je de DR een aantal keren achter elkaar laten lopen, waarbij je op willekeurige momenten ergens een trein stilzet tot alles uiteindelijk stil staat. Als het na het opheffen van de stop weer gewoon verder loopt, is de kans groot dat dat ook in het echte bedrijf zal gebeuren.
Helaas weet je het toch nooit helemaal zeker, want logische fouten haal je er alleen door logisch denken uit. Bij een grote ingewikkelde baan is dat vrijwel onmogelijk.
Tot slot kun je aan het einde van de test DR nog kijken of de gebruikte controlepuntschakelaars allemaal aan staan. Immers: Alle controlepunten (600+-serie) moeten zijn aangegaan. Dat geeft nog geen 100% garantie dat je controlenummers niet per ongeluk twee keer hebt laten afgaan, of op een fout punt.
Tot hiertoe kun je allemaal thuis in de simulatie testen.

6.9.12 Testen van de baan voor het starten van de eerste DR
Zijn we nou nog niet klaar? Zo is het intussen toch al meer dan genoeg! Helaas, om de kans te vergroten dat het op de tentoonstelling echt goed gaat rijden, moet je toch nog een paar dingen ding doen. De eerste is een paar test-Fa's maken.
In die test-Fa's (meestal gebruik ik daarvoor de nummers 91-95, zie 7.2.6) moeten zo mogelijk alle gebruikte blokken en wisselverbindingen zitten. Het zou immers triest zijn als je op de tentoonstelling wissels te kort komt. Het is je laatste systematische kans om te checken of je geen ontwerpfout hebt gemaakt, hoewel je als je ver weg bent geen kans meer hebt om modules om te wisselen.
Als deze test-Fa's na het opbouwen, bij het testen dus, goed lopen, kun je als laatste actie alle fa’s nog een keer door de juiste trein laten aflopen. Zorg er daarbij voor dat je treinen die in weg staan, pas op het laatst test.
Hoe nauwkeuriger je werkt, hoe minder stress later!

6.9.13 Starten met de DR na het testen
Vooral bij een grote baan, is het niet leuk om op de tentoonstelling 15-20 treinen met de hand te moeten aanmelden en snelheid te geven. Dat kost tijd, al gauw een half uur, en het kan al te makkelijk fout gaan.
Makkelijker is het om van het juiste baanontwerp een back-up beschikbaar te hebben van de treinen waarmee je wilt beginnen (van tevoren nadenken dus!) en die back-up te renamen. Alle treingegevens staan normaal op de file met de extensie 'BDA' 1. Al jaren zet ik de eerste DR-gegevens klaar onder de naam 'BDZ'. Je moet nadat alle tests zijn goedgegaan MpC dus even verlaten.
Je renamed de file '*.BDA' (zie ook 5.3.6) naar 'BDY' (dit is dan van de testversie!).
Vervolgens kopieer je '*.BDZ' naar '*.BDA'.
Dan rename je de file 'MPC_BETR.STD' naar 'MPC_BETR.NUL' (zie ook 7.3.2 en 7.4.1). De tot nu toe gebruikte rijregelaarstijden worden hierdoor opzijgezet. Als je elke dag een nieuwe file maakt, kun je statistieken bijhouden1.
Nu kun je MpC weer opstarten, de data inlezen en de Computersteuerung aanzetten. Dan zie je direct welke treinen in welke blokken nog worden gemist. Allemaal op de baan zetten! Check ook even of je er geen hebt verwisseld. Dan kun de eerste DR opstarten.

6.9.14 Dingen die niet zijn geautomatiseerd
Ondanks veel moeite zijn een paar dingen niet geautomatiseerd. Eensdeels is MpC daarvoor niet echt geschikt, anderzijds zou het programma daardoor onevenredig moeilijk te onderhouden worden.
Het bleek ondoenlijk om automatisch te checken of alle treinen op hun juiste startblok staan. Dit voor elke tentoonstelling met een omweg programmeren zou zelf al tot veel programmeerfouten gaan leiden. Hier is daarom ook van afgezien. Handwerk dus.
Men moet dus altijd checken (dit kost bij een grote baan wel wat tijd!):
• staat op ieder startblok van de DR een trein (liefst ook de juiste)?
• is de snelheid van elke rijregelaar ongelijk aan 0?
• heeft de trein fa99 of staat hij op een andere manier voor 'LOS'/0?
Om dit tijdens een tentoonstelling niet allemaal te hoeven doen, kun je, zoals gezegd, een thuis al helemaal klaargemaakte versie van de “BDA” gebruiken (de ‘BDA-Z’), zie 6.9.13
6.9.15 Het oplossen van fouten in de dienstregeling: een handreiking
1. Met functietoets F5 kun je bladeren naar de schakelaars 600-750. Hier kun je precies zien welke vertrekpunten door de dienstregeling zijn afgewerkt (rood=afgewerkt). Het is niet erg als schakelaars niet precies in volgorde worden aangezet. De dienstregeling loopt nu eenmaal in de praktijk altijd wat scheef. Sommige blokken zijn langer of korter, sommige treinen snel en andere langzaam.
2. Als echter alles tot stilstand gekomen is, zonder dat schakelaar 600 (hele dienstregeling = goed) is aangegaan, dan moet worden gekeken welke schakelaar als laagste niet is aangegaan. Stel dit is schakelaar 624. Die zoek je op in de dienstregeling en je kijkt welke Fa schakelaar 624 had moeten aanzetten. In ons voorbeeld is dat Fa2. Omdat schakelaar 623 wel is aangegaan en in het volgende blok fa2 al het commando n624 had moeten geven, kan het haast niet anders dan dat de trein ergens is blijven steken. Kijk dus waarom Fa2 niet aan die actie is toegekomen.
3. Herstel de fout en verbeter eventueel de betreffende Fa's (zie 6.9.16).
4. Ga nu even uit de MpC-besturing. MpC slaat nu automatisch de logging op in de directory /LOG. Het is van belang dat je nu de tijd opschrijft en wat er ongeveer aan de hand was, om later te kunnen analyseren.
5. Bekijk zo nodig thuis de logging en zoek uit wat de oorzaak was. Dat kan leiden tot verbetering van de procedures.

6.9.16 Vertrekpunt toevoegen of controle verschuiven
Het toevoegen of veranderen van een vertrekpunt is niet moeilijk, wel het bepalen van de plaats waar het extra vertrekpunt komen moet.
Toevoegen van een vertrekpunt. De trein die ergens moet worden opgehouden krijgt onder het bloknummer waar hij bij nader inzien moet blijven staan, in zijn Fa een extra 'LOS'-commando toegevoegd: dat is het nieuwe vertrekpunt. Stel het gaat over blok 8. Omdat het nooit over doodlopende sporen zal gaan (dan staat er immers altijd al een vertrekpunt en een keeropdracht), moet direct daaropvolgend staan:
LOS/<vrijvolgnr>
Hierbij is ‘vrijvolgnr’ het in de DR-tekening dichtstbijzijnde nog vrije volgnummer.
Er moet nu een moment worden gekozen waarop het wel veilig is dat de trein uit blok 8 vertrekt. In de betreffende Fa van die trein komt op de juiste plaats het commando: ‘n<vrijvolgnr>/996’ (d.w.z. zet vertreksein aan, zodra je in het blok bent aangekomen waar het veilig is dit signaal te geven). Omdat het commando ‘n<vrijvolgnr>’ elders ook al ergens wordt gegeven om de signaallijst compleet te houden, moet het daar nog worden verwijderd. Het zal normaal gesproken staan in de Fa waar ook op de tekening ‘<vrijvolgnummer>’ in het groene bolletjes staat.
Het veranderen van de controle over dit nieuwe vertrekpunt, moet dus gebeuren door het verwijderen van de bewuste 'n<volgnummer>' van de ene Fa naar de nieuw gekozen Fa. Je moet daarvoor dus minstens twee keer een Fa veranderen!

6.9.17 Samenvatting Dienstregeling
De dienstregeling wordt geheel gecontroleerd door acties en signalen.
1. In de 600-serie (tot nr 750) kun je zien hoe ver de DR is gevorderd;
2. De acties in de serie n761-n780 + de bijbehorende signalen (n781-n799) controleren de afwikkeling van de verschillende Fa’s tot schakelaar 600 aan gaat (= alle treinen op eindpunt=beginpunt aangekomen).
3. In de acties n81-n90 worden fa's aan treinen gekoppeld
4. In de acties n99 en n100 en krijgen de starttreinen 'groen' (eventueel worden ook bruggen geopend!)
5. Daarnaast worden nog veel acties gebruikt om alle gebruikte schakelaars te initialiseren voor een nieuwe DR.

Tot Slot
Nou dat was het wel. Ik heb het toch vandaag maar allemaal afgemaakt en hoop dat het je inspireert.
Zelf vind ik het maken van ontwerpen en dienstregelingen heel leuk. Daarom was ik in 1995 ook voorstander van een flexibele modulebaan, dan kun je bij elke tentoonstelling je gang weer gaan. En als een module te weinig mogelijkheden blijkt te bieden, leg je net als in het grootbedrijf een extra spoortje of wisselverbinding. Zo blijft het altijd leuk!
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Indrukwekkend zoals jij je baan aan het ontwerpen bent, zoals ik las op Vlieringerwerf@world-presss.com, Robert Jan! Dat gaat tegen alle klimaatveranderingstendensen in, want één-nacht-ijs kun je dat niet noemen!
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)
Gebruikersavatar

Frank_N
Berichten: 914
Lid geworden op: 30 jan 2012 00:14

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door Frank_N »

Herstel: https://vlieringerwerf.wordpress.com/ Deze doet het wel.
WEl heel wat leesvoer, Ab :D


Groet van Frank

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Wat de hoeveelheid tekst betreft had ik al mijn bedenkingen + een waarschuwing.... ;)
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)
Gebruikersavatar

rjvanhouten
Berichten: 268
Lid geworden op: 25 jul 2016 15:19
Locatie: Leiden

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door rjvanhouten »

athmulder schreef: 25 sep 2020 19:42 Indrukwekkend zoals jij je baan aan het ontwerpen bent, zoals ik las op Vlieringerwerf@world-presss.com, Robert Jan! Dat gaat tegen alle klimaatveranderingstendensen in, want één-nacht-ijs kun je dat niet noemen!
Hahaha, inderdaad Ab: ik heb er ruim de tijd voor genomen om me in de materie in te lezen. Inmiddels honderden websites doorgeworsteld en duizenden Youtube-filmpjes bekeken.
Na m'n verhuizing in het afgelopen voorjaar (nu ik eindelijk de maten van de beschikbare ruimte ken) wordt het in het komend jaar toch wel hoog tijd om te gaan bouwen.
Eerder deze maand heb ik al een timmerman geconsulteerd voor het fabriceren van de modulebakken. Daarvoor ben ik zelf namelijk niet handig genoeg, en bovendien beschik ik niet over de juiste gereedschappen, dus die klus laat ik liever aan een vakman over.
Wellicht start ik op dit forum dan ook een topic.
Intussen stort ik me op jouw epistels over dienstregelingen, en wat daar allemaal bij komt kijken... 🧐

Groet,
Robert Jan


Digikeijs DR5000 • Rocrail • Peco Finescale Code 55 • Tijdperk NL III
vlieringerwerf.wordpress.com

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Vorige week kreeg ik onverwacht een mailtje dat het verzorgingshuis alsnog onze baan zou willen zien (in maart afgelast), ondanks de oplopende cijfers, en natuurlijk onder heel strenge voorwaarden. Omdat ook wij anderhalve meter uit elkaar moeten blijven, is de baan door twee mensen opbouwbaar en dus aanmerkelijk kleiner dan die van maart.(Op 6 oktober vulde ik nog een paar ontbrekende tekens in).

Afbeelding

De onderstaande potloodtekening van de concept-dienstregeling hoort daar bij. Je kunt duidelijk zien dat ik heb gegumd en veranderd en desondanks is het al de tweede tekening. Deze puzzel was tot nu toe 6 uur werk.

Afbeelding

mvg, Ab
Laatst gewijzigd door athmulder op 06 okt 2020 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)
Gebruikersavatar

Frank_N
Berichten: 914
Lid geworden op: 30 jan 2012 00:14

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door Frank_N »

Heel graag zou ik komen kijken, Ab. Behalve een behoorlijke reis is het ook nog maar afwachten hoeveel bezoekers daar tegelijk binnen mogen...
Jullie besparen je in ieder geval geval geen enkele moeite er iets heel moois van te maken!


Groet van Frank

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Ik weet ook nog niet of ik de tentoonstelling aan mag kondigen voor publiek van buiten, misschien alleen maar op speciale tijden. Daarover moet ik nog afspraken maken. Maar dat zal ik later bekend maken.
Tja, wat de moeite betreft: het is hobby, en dan is weinig te veel!
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Nadat ik de potloodtekening nog op een paar plaatsen heb aangepast, is het tijd voor de painttekening met alle treinenbewegingen in hun eigen kleur. Twee treinen wisselen aan het einde van de DR van plaats: de elektrische boemels 3 en 4 en de diesels 7 en 8. Op het enkelspoor laat ik nog trein 19 rijden, een loc met 1 wagon. GT-trein 9 maakt in blok 23 kop en rijdt dus eerst een stukje achteruit op het enkelspoor. In blok 14 keert hij en gaat wagons lossen/laden op blok 48. De Intercity (2) rijdt zolang de bruggen dicht zijn zonder geplande stops door, de GT (1) staat twee keer lang stil.
Bij nr 63 zie je dat diesel 6 tegen de rijrichting in rijdt, als enige. Daarvoor zijn de wissels 69/70 en 71/72 nodig.
Ik heb er ook de volgnummers van de afwikkeling van de dienstregeling in gezet (ieder 5-tal is reserve). Ik ben niet zuinig geweest met de nummers, zodat ik hoop dat ik geen van de reservenummers hoef te gebruiken. Dat zie ik eigenlijk pas als ik ga testen.
De beide rode bolletjes bewaken de ligging van de beide bruggen: als er een niet dicht is, rijdt de trein er niet overheen.

Afbeelding

Ook dit was weer drie uur werk.
Mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)
Gebruikersavatar

rjvanhouten
Berichten: 268
Lid geworden op: 25 jul 2016 15:19
Locatie: Leiden

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door rjvanhouten »

athmulder schreef: 06 okt 2020 17:25 Ook dit was weer drie uur werk.
Als het op werk gaat lijken, zou ik er onmiddellijk mee ophouden, Ab.
Het moet natuurlijk wel een liefhebberij blijven... ;)

Groet,
Robert Jan


Digikeijs DR5000 • Rocrail • Peco Finescale Code 55 • Tijdperk NL III
vlieringerwerf.wordpress.com

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Mijn werk was ook meestal mijn hobby! Zo krijg je wel spraakverwarring natuurlijk. Ik moet duidelijker zijn.... ;)


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Hieronder zie de de definitieve dienstregeling, die aan het einde van de middag in testopstelling foutloos afliep. De ketting van opdrachten werkte dus. Het kan nog zijn dat ik voor de tentoonstelling nog iets moet of wil aanpassen. Er zijn een paar kleine foutjes hersteld (nummer 20 is o.a. toegevoegd) en alle commando's zijn zichtbaar in de tekening aanwezig, behalve de commando's die het mogelijk maken om aan het begin van een blok te stoppen. Dat kan door een trein kort te verklaren (ku1), maar die moet dan ook echt wel kort zijn. Dat gebeurt bij open bruggen en bij blok 46 in de richting van blok 23. Daarna moet die ook weer 'lang' worden (ku0).

Afbeelding

Omdat we er meer dagen gaan staan, moeten we ook makkelijk treinen kunnen wisselen (vind ik). Als de bovenleiding staat, is dat met lange doorverbonden treinen eigenlijk alleen maar mogelijk op een stuk enkelspoor. Voor zowel de IC als de GT maak ik daarom nog een rijopdracht om de oude trein naar blok 27 te rijden, en om de nieuwe naar zijn beginblok van de DR te krijgen. Vooral met een doorverbonden Koploper-4 is opzetten op het hoofdspoor anders een crime. Ook de Thalys (10 bakken) laat zich het liefst op een recht stuk opzetten.

Ik hoop dat deze beschrijving wat bijdraagt aan het begrip van de werking van een modulebaan met dienstregeling,
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)
Gebruikersavatar

Jeroen
Berichten: 3901
Lid geworden op: 03 sep 2008 13:24

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door Jeroen »

Pfoeee....

Ehm.

Mand!

🤣😎😎


Afbeelding

FidOo
Berichten: 5659
Lid geworden op: 05 jan 2010 16:27

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door FidOo »

Wauw, daar moet je maar zin in hebben zeg. Zo zie je maar weer dat de hobby voor iedereen wat anders betekend. Ik heb helemaal niets met naar dienstregeling rijden, sta dan ook met met een scheef oog te kijken naar de mensen op beurzen die dit soort plannen maken, met de gedachte "ik verklaar jullie voor gek" Maar ik respecteer het wel, het lijkt tenslotte op echt treinbedrijf, en ieder zijn ding.

Ik ben meer van de techniek en scenery, treinen moeten gewoon rijden, en als ik hier naar kijk zou ik zelfs blij zijn met koploper. Maar het geeft wel een duidelijker beeld van hoe zo'n dienstregeling nou werkt. Al is het lastig te doorgronden met de vele afkortingen en opvolgende commando's en voorwaarden.


M.v.g. Joost van Dijk

Lid van: mcdespoorstaaf
Bouwt momenteel: Modulebaan (Kiel-Nordhafen)"

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

athmulder schreef: 05 okt 2020 19:57 Ik weet ook nog niet of ik de tentoonstelling aan mag kondigen voor publiek van buiten, misschien alleen maar op speciale tijden. Daarover moet ik nog afspraken maken. Maar dat zal ik later bekend maken.
Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar ook deze keer gaat het niet door. We zoeken nu naar een paar datums in 2021, waarvan de eerste wordt gebruikt 'als corona het toestaat',
mvg, Ab


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)

erik-n-fan
Berichten: 1041
Lid geworden op: 19 jul 2011 10:15
Locatie: A'dam

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door erik-n-fan »

Deze post had ik dus helemaal gemist in 2020!

_o_ Machtig document deel je hier zeg! Fantastisch! Ik heb wat te doen vanavond... _o_

Alsof ik terug op school ben... voor een vak waar ik wel lol in heb :D


Mvg, Erik

Erik-N-Fan modulebaan - Eerdijk - Huidig grote baan
Bosweg industrie (NL III-IV) - Huidig rangeer emplacement
Rangeerdiorama - Passerende treinen op enkel spoor

Instagram: erik_n_fan

athmulder
Berichten: 261
Lid geworden op: 19 jul 2019 18:46
Locatie: Zuid-Limburg

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door athmulder »

Ik hoop dat je het na lezing nog steeds leuk vindt, Erik. Ondanks het feit dat we al bijna 20 jaar met dienstregelingen werken, heb ik het idee dat we nog altijd de enigen zijn. Ik hoop al jaren op inhoudelijke reacties, want ik kan me niet voorstellen, dat ik alles in één keer goed, begrijpelijk en volledig heb opgeschreven.
Met dienstregelingen kun je zoveel meer uit je baan halen!


mvg, Ab (NSpoor Zuid-Limburg, modulebaan bestuurd door MpC)

wytze
Berichten: 1
Lid geworden op: 16 mei 2021 18:24
Locatie: modelbaan-zuid-limburg.jimdofree.com

Re: NSpoor Zuid Limburg

Bericht door wytze »

Hallo Ab,

Ik heb met heel veel belangstelling en plezier je uitgebreide instructie voor de DR gelezen. Ik had van jou al een DAT ter simulatie en bestudering ontvangen. Je doelstellingen en toelichting zijn geweldig. Petje af! Ik lokt mij om ook eens voor mijn baan te kijken of ik er iets mee kan.

Groet, Wytze


Plaats reactie